Obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup výrobků internetového obchodu www.ve-ra.cz prostřednictvím objednávkového formuláře. Dále tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím – Veronika Heverochová, Vondroušova 12, Praha 6, IČ: 01813439 – a kupujícím (dále zákazník).

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka. Zákazník provedením závazné objednávky současně potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s obchodními podmínkami pro dodání bižuterních šperků.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní stranou je spotřebitel (zákazník) a vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

2) Objednání výrobků

 • Vybrané bižuterní šperky objednáváte pomocí objednávkového formuláře, kde je stanoven název výrobku, množství a cena.

 • Předmětem kupní smlouvy jsou výrobky uvedené v objednávce.

 • Prodávající se zavazuje dodat objednané bižuterní šperky v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh dle předpisů a nařízení platných na území České republiky.

 • Zákazník se zavazuje uvést přesné a pravdivé údaje.

 • Elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a nabývá platnosti okamžikem odeslání a zpětným potvrzením objednávky zákazníkovi = zasláním platebních údajů.

 • Odeslaná objednávka se považuje za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k důvodům uvedeným v bodě 4) Zrušení objednávky.

 • Ceny výrobků jsou aktuální a platí v čase objednání.

3) Potvrzení objednávky

 • Objednávka učiněná zákazníkem na těchto stránkách je přijata během 1-3 dnů od obdržení a následně je zákazníkovi zaslán potvrzující email s platebními údaji. V den, kdy jsou bižuterní šperky posílány, je tato skutečnost zákazníkovi oznámena.

 • V případě, že k odeslání z nějakého důvodu nedojde, bude zákazník neprodleně informován (může se jednat například: výrobek již není k dispozici)

4) Zrušení objednávky

 • Zákazník má právo zrušit objednávku do 24 hodin od odeslání objednávky, bez udání důvodu. Učinit tak může emailem na e-shop@ve-ra.cz Při zrušení objednávky, je třeba uvést jméno a číslo objednávky.

 • Do 14 dnů od převzetí plnění má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Tuto skutečnost je povinen zákazník sdělit emailem prodávajícímu. Zároveň by měl uvést i způsob vrácení uhrazené ceny za výrobky. Prodávající vrátí zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Vrácené výrobky musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu. Náklady na dopravu výrobků hradí zákazník. Výrobky posílejte jako doporučený dopis, jelikož se neručí za jeho případnou ztrátu. Výrobky nezasílejte na dobírku. Výrobky takto zaslané nebudou prodávajícím vyzvednuty.

 • Prodávající si vyhrazuje právo od objednávky odstoupit především v případě, že výrobek již není k dispozici, nebo když zákazník nereaguje na jeho 2 upomínky, které jsou zaslány do 14 dnů od data objednání. První upomínka je zaslána 7. dne od data objednání. Druhá upomínka je zaslána do 7 dnů od data první upomínky.

5) Balné a poštovné

Objednané bižuterní šperky jsou zasílány Českou poštou doporučeně na Vaši adresu.

 • Pro zákazníky při objednávce do 500 Kč je poštovné 45 Kč. Při hodnotě nad 500 Kč do 1000 Kč je poštovné 65 Kč. Při objednávce dvou a více výrobků v celkové hodnotě nad 1000 Kč neplatíte poštovné.

 • na dobírku nezasílám

Balné neúčtuji. Jedná se o výrobky pečlivě zabalené do organzových sáčků. Dražší výrobky – zejména šité nebo vyšívané náhrdelníky – jsou baleny do dárkových krabiček.

6) Dodací lhůta

Po obdržení objednávky jsou poskytnuty pokyny k platbě (1-3 dnů od objednávky). Po přijetí platby na účet – o tom budete informováni – jsou výrobky zaslány na Vaši adresu.

V případě výrobků na objednávku budete informování emailem o podrobnostech dodání.

7) Platba

Platba předchází odeslání objednaných výrobků. Číslo účtu s detaily Vám bude zasláno emailem při potvrzení objednávky. Pro zákazníky je možná pouze platba předem na bankovní účet.

Po obdržení platby Vám bude zaslána faktura.

8) Výměna výrobků

V případě potřeby je možné nepoužitou a nepoškozenou bižuterii vyměnit za jiný druh po předchozí domluvě. Náklady spojené s výměnou bižuterie za jiné hradí zákazník.

9) Reklamace a záruka

Případné reklamace jsou posuzovány individuálně. Zákazník je povinen případné vady a poškození ohlásit prodávajícímu ihned po převzetí výrobků. Za poškození způsobená přepravcem prodávající nezodpovídá.

Postup při reklamaci:

 • Informujte mne o důvodu reklamace emailem.

 • Výrobek včetně všech jeho součástí zašlete doporučeně (ne dobírkou) na adresu, kterou Vám poskytnu v odpovědi na email o reklamaci.

 • K reklamovanému výrobku nezapomeňte přiložit doklad o koupi.

 • Po obdržení reklamovaného výrobku Vás budu neprodleně informovat o dalším postupu a řešení.

Na veškeré bižuterní šperky uvedené na těchto stránkách se poskytuje záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí výrobku zákazníkem. Záruka se vztahuje pouze na závady výrobního charakteru. Záruční dobu nelze slučovat s životností šperku. Záruka a reklamace se nevztahuje zejména na:

 • závady vzniklé běžným opotřebením

 • závady vzniklé nesprávným použitím výrobku – odření, poškrábání, přetržení, zlomení nebo jiné mechanické poškození

 • závady vzniklé cizím zaviněním

Závadám z opotřebení lze předcházet vhodným používám a údržbou bižuterie. Základní návod na údržbu naleznete zde.

NEJSEM PLÁTCE DPH.

EET – Dle přidělené klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) spadá prodej na těchto stránkách do 4. fáze EET účinné od června 2018.